Jag är utbildad handledare från Göteborgs Universitet och jag erbjuder handledning till grupper inom psykosocialt arbete. Min teoretiska grund är kognitivt och systemiskt blandat med det relationella och medmänskliga tänket. Att arbeta som professionell i ett

s k kontaktyrke sliter och påverkar oss. Vi behöver möta våra brister och det som skaver i ett tryggt sammanhang. Det kan jag som handledare erbjuda. Jag tar hand om strukturen och ordningen genom att se och lyssna till alla. Tillsammans gör vi grupp utifrån vad ni behöver för att utvecklas professionellt.

Varmt välkomna att kontakt mig för en intervju där vi kan se om det kan bli en bra match mellan er som grupp och mig som handledare.