OM MIG

Min historia

Jag heter Carola Kastoris och är Auktoriserad Socionom och har arbetat sedan 1995 med människor på olika sätt. Som socionom blir man duktig på människan i sig samtidigt som man lär sig att förstå hur samhället fungerar och påverkar och vilket socialt skyddsnät som finns.

Jag har under alla dessa år byggt upp en stor kunskap och en bank av erfarenheter vilket gjort mig till en duktig människokännare.

Alla människor är värda en ny chans och jag följer gärna med dig på vägen mot en större personlig utveckling.

Min inriktning har varit att möta dem som befinner sig i ett lidande med empati och compassion samtidigt som jag utmanar och lägger ansvaret där det hör hemma.

Att mötas för ett personligt samtal är det bästa jag vet!

Min kunskap

Jag har min socionomexamen som en grund för allt mitt arbete. En bra grund som sedan kräver både vidareutbildningar och erfarenheter för att jag ska kunna göra ett bra jobb i mina möten. 

Jag har en utbildning i MI som är en samtalsmetodik med öppna, nyfikna frågor och ett utforskande förhållande till den man möter. Utan att se mig som en expert, utan mer som en partner som följer dig på vägen mot ett mindre lidande, mot förändring och mot det mål som du själv sätter upp.

Mina samtal bygger dels på KBT, dels på psykodynamisk grund. Jag har vidareutbildningar inom dessa båda inriktningar. Det betyder att jag arbetar mycket med hela sammanhanget där dina känslor, tankar och beteende hänger ihop. Där kan vi bryta destruktiva mönster som du fastnat i. Jag undersöker också i viss mån varifrån dessa mönster kan komma ifrån. Där vi tillsammans kan förstå bättre att historien spelar en roll i vad vi ser och lär oss ochvad vi inte fått med oss. Vi kan alltid lära på nytt och som vuxen behöver vi stå på vår egen sida och stötta oss själva, även om vi som barn inte fått allt vi behövde. Det är aldrig försent att hitta bättre, konstruktiva beteenden som hjälper oss istället för att stjälpa. 

Då jag har arbetat mycket med psykisk ohälsa, har jag mycket kunskap med mig därifrån. Även kring beroende av olika slag och sorgbearbetning. Relationer med sig själv och andra. Mönster som påverkar och som man behöver bryta.

Mina erfarenheter

Under mina 25 år har jag arbetat inom många olika områden. Jag har erfarenheter från socialtjänsten med myndighetsutövning vilket är en fördel för att ibland kunna förklara hur socialtjänstens arbete går till och vilka lagar som styr och vilken hjälp man kan få.

Största erfarenheterna är att möta människor i samtal. Möten som ofta är svåra och ibland krisartade. Möten där människor lider och många gånger försökt få till en förändring i livet utan att lyckats. Problem som ibland är akuta och uppstått nyss, ibland har de funnits med under lång tid men uppdagats av omgivningen, blivit för stor börda i livet eller där man känner att man behöver arbeta med delar av sig själv.

Jag har arbetat med riskbruk och en överkonsumtion av alkohol och spel om pengar. Mött människor i samtal för att minska eller helt ta bort substanser som inte fungerar och som i många fall lett till att man förlorat familj, jobb, pengar och inte minst sig själv.

Jag har mött många människor i enskilda samtal där man på egen hand eller via viss påtryckning av annan, kommer till mig. I början kan motivationen vara låg och den kan gå upp och ner, samtidigt behövs en egen motivation finnas och vi behöver hitta den egna styrkan som alltid finns någonstans därinne hos personen. Då kan jag med min kunskap följa med på vägen mot förändring och vi kan tillsammans hitta din väg dit du vill gå.

Utöver enskilda samtal med dig som vill förändra din situation, har jag erfarenheter av att träffa anhöriga som behöver hjälp i hur de ska agera för att stötta på bästa sätt.Jag har även arbetat som Familjerådgivare med traditionella parsamtal där många par har kört fast och tappat bort varandra längs vägen. Ibland vill man hitta tillbaka till varandra, ibland behöver man göra ett bra avslut istället. Även barn är välkomna till mig. 

Som Familjerådgivare mötte jag även till viss del de som levde i destruktiva relationer med inslag av våld. Inte bara fysiskt utan kanske mest psykiskt våld, ekonomiskt och materiellt. En del hade upplevt svåra trauman och led av ptsd och många behövde många samtal för att hitta tillbaka till sig själva.