TJÄNSTER

Över 25 års erfarenhet och kunskap!

Enskilda samtal

Ditt bekymmer kan vara psykiskt mående såsom nedstämdhet, oro, ångest och fobier. Din stress i livet kan komma från nutid eller långt tillbaks i livet. Det kan handla om icke bearbetad sorg, stränga tankar och ord om sig själv, orimliga krav eller annat som vi utforskar tillsammans. Vi följs åt på vägen mot förändring och jag finns där så länge du behöver mig. 

Ditt bekymmer kan vara ett riskbruk där symtomen visar sig t ex genom överdriven och destruktiv konsumtion av alkohol, spel, sex, mat.

Jag arbetar mycket med tankar, känslor och beteende som påverkar varandra. Formen för samtalen är att visa sig själv compassion och lyssna på sig själv och tro på sig själv.

Livet är ett lidande för alla emellanåt och eftersom vi inte kan kontrollera eller styra livet fullt ut, behöver vi istället lära oss att hantera lidandet. Att vara mindful och andas är två tekniker jag använder mig av.

Enskilda samtal kan vara allt från några få tillfällen med råd och stöd till långa terapeutiska kontakter. 

Enskilda samtal kan variera från varje vecka till varannan eller alltmer sällan.

Ett enskilt samtal pågår i 50 minuter eller 90 minuter. 


Familj/Grupp

Problem påverkar hela familjen och hela systemet och alla inblandade mår ofta dåligt av att inte kunna bryta dessa. Att tala öppet och tydligt inom familjen och gruppen gör att alla får möjlighet till att må bättre och lyfta av sig skulden. 

De flesta brukar säga att det är bättre att veta och kunna göra något åt situationen, än att gå omkring och känna att något är fel men man vet inte vad. Speciellt för barnen. De märker allt även om vi vuxna gärna inte vill inse det. Vi vill skydda dem och inte blanda in dem, men forskning visar att barn mår mycket bättre av att veta och lyftas från sin lojalitet och från att tro att de är orsaken till det dåliga i familjen. Både utåtriktad vrede och inre självskadebeteende kan vara symtom på att hela familjen inte fungerar optimalt. Jag möter även barn i enskilda samtal parallellt med familjearbete.

Som familj eller grupp kommer kommer man ibland inte vidare själva utan behöver en utomstående som leder mötet. Det finns både informella och mer formella former av nätverksmöten.Viktigt med fokus på att sortera era bekymmer eller meningsskiljaktigheter med ett tydligt mål vad ni önskar få hjälp med. Ibland räcker det med ett tillfälle och ibland behövs fler uppföljande träffar.

Parsamtal

Onlinesamtal

Parsamtal kommer ni till som ett par där båda vill jobba med relationen. Det är ingens fel och vi lägger inte skulden på någon, utan vi utforskar vilka mönster och beteenden ni har hamnat i.

Många har tappat bort varann och kärleken och vill hitta tillbaka. Livets påfrestningar orsakar slitningar och vi har alla olika sätt att hantera dessa på. 

Som par kan vi titta på ert språk till varann, vi kan göra övningar som bidrar till att se varann igen och vi kan utnyttja rummet till att lyssna på den andre.

Det kan även handla om destruktiva relationer där inslag av psykiskt, fysiskt eller ekonomiskt våld förekommer. I sådana fall träffas vi enskilt för att inte trigga mer våld i relationen. Stöd finns även att få på annat håll genom hjälp till skyddat boende och kontakt med socialtjänst. 

Parsamtal pågår i 90 minuter.

Yogasamtal & 

walk-and-talk

När du inte har möjlighet att komma till mottagningen finns möjlighet till chatt, mail och skypesamtal. Gäller enklare rådgivning och stöd eller i kombination med personliga möten.

Samtal online i olika former har olika längder och fokus.

Yoga och samtal i den bästa kombinationen. Vi samlas i grupp en gång i veckan för att samtala kring viktiga teman och använder oss av yogans magiska värld med lugna asanas och pranayama/andningsövningar. Personlig utveckling tillsammans med andra och en trygg ledning och hållandet av mötet. Finns i flera olika varianter och omfång.

Walk-and-talk betyder att vi promenerar samtidigt som vi samtalar. Förenar nyttan av vår miljö med naturen som följeslagare samtidigt som för många av oss kan det vara lättare att prata om svåra saker när vi inte sitter mittemot någon. Endorfinerna av det fysiska underlättar för både kropp och själ att hantera och bearbeta svåra situationer och sammanhang där vi egentligen inte vill vara.

Häng med!